Werkwijze

"The secret of getting ahead, is to get started." - Mark Twain

Mijn projectaanpak kenmerkt zich door de gebruikers centraal te stellen. Degenen die met de techniek aan de slag moeten, moeten de mogelijkheid krijgen om eerst te experimenteren en keuzes te maken. Vaak helpt het door eerst te starten met mensen die enthousiast zijn en de meerwaarde van techniek zien. Zij vormen de ambassadeurs binnen een organisatie en kunnen het draagvlak bij collega's vergroten. Ze moeten daarvoor wel de ruimte en ondersteuning krijgen om te ontdekken welke technische mogelijkheden bij hun werk en hun doelen passen. Op die manier richt ik me op de reeds enthousiaste jeugdprofessionals, door hen te helpen bij het op een veilige, methodische en doelmatige manier inzetten van online hulpverlening. Tevens kan ik met deze aanpak de koudwatervrees wegnemen bij professionals die techniek in de hulpverlening niet zien zitten.

 

Ook in mijn workshops en trainingen staat de vraag van de jeugdprofessional centraal. Wat kom je in de praktijk tegen? Waar heb je vragen over? Wat wil je bereiken? Elke workshop en training is anders, daarom stem ik van tevoren de gewenste inhoud altijd af met de organisatie.

 

Indien u geïnteresseerd bent in één van mijn diensten, verzoek ik u contact met me op te nemen via het contactformulier. Ik zal binnen enkele werkdagen contact met u opnemen om jouw vraag en mijn aanbod op elkaar af te stemmen. Als we samen tot de conclusie komen dat de vraag binnen mijn expertise past (of binnen mijn mogelijkheden om mijn netwerk te mobiliseren), zal ik de afspraken op papier zetten en deze met een offerte aan u doen toekomen. Een offerte is 14 dagen geldig en bestaat uit de kosten voor de workshop / training / projectondersteuning / projectleiding en eventuele voorbereidingskosten en reiskosten. Indien u akkoord gaat met de beschreven afspraken en de offerte, ontvang ik graag een ondertekende versie retour en zal ik starten met de uitvoering van de opdracht. Na de uitvoering mag u van mij binnen enkele werkdagen de factuur, met een betalingstermijn van 30 dagen, verwachten. Ik werk met algemene voorwaarden, die u hier kunt vinden. Ik beschik over een VAR-WUO en sta als docent geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Kelly de Vries Kelly de Vries