Visie

"If I had asked customers what they wanted, they would have said a faster horse" - Henry Ford

Ondanks dat er al veel mogelijk is met techniek in de hulpverlening, wordt er nog maar weinig structureel gebruik van gemaakt. In het uitvoerend werk worstelen veel jeugdprofessionals met dit thema. Ik zie daarbij twee 'soorten' jeugdprofessionals. Eén groep die actief gebruik maakt van deze mogelijkheden, maar vaak niet weet wat wel en niet past bij de doelgroep, of niet weet waar de grenzen liggen voor wat betreft de privacy van zichzelf en die van de cliënt. En een groep die weerstand heeft tegen het gebruik van internetmogelijkheden, om diverse redenen zoals het idee hebben dat er dan nóg minder 'echt' contact is met de cliënt. We bevinden ons echter in een tijd dat internet niet meer weg te denken is uit het dagelijkse leven. Ik geloof dat technische mogelijkheden zorg kunnen dragen voor een betere aansluiting tussen cliënten, jeugdprofessionals en organisaties. Daarmee kan de zorg kwalitatief verbeterd worden.

 

Techniek is een middel om bepaalde processen te kunnen optimaliseren. Ik ben ervan overtuigd dat er met online hulpverlening meer handen en voeten gegeven kan worden aan 'regie bij de cliënt'. Zo bestaan er online platforms waarop cliënten kunnen bepalen wie toegang krijgt tot welke documenten, zijn er diverse evidence based zelfhulp-websites en kan een cliënt met MijnDoelenStellen zelf bepalen aan welke doelen hij op welke manier wil werken. Gedragsverandering ontstaat wanneer iemand gemotiveerd is en dat kan naar mijn mening alleen wanneer diegene het gevoel heeft (een stukje) regie te hebben. De technische mogelijkheden om dit te ondersteunen zijn eindeloos. Het is vooral een kwestie van de techniek kennen, omarmen en te durven gebruiken.

Kelly de Vries Kelly de Vries