Achtergrond

Zijn waar je doelgroep is, dus ook online!

Mijn naam is Kelly de Vries en vanaf 2013 ben ik als freelancer actief in het geven van workshops en trainingen omtrent het gebruik van social media en online hulpverlening in de jeugdzorg. Daarnaast ben ik als projectadviseur en projectleider actief in het verbinden van techniek met hulpverlening. Doordat ik zelf langere tijd als jeugdzorgprofessional werkzaam ben geweest, weet ik hoe ik kan aansluiten bij jeugdprofessionals en hun cliënten. Ik vertaal de behoeften van hulpverleners naar techniek en help techniek aan te sluiten op de hulpverlening. Een groot project dat ik momenteel ondersteun, is het bouwen van een appstore voor jeugdprofessionals met allerlei apps die hen helpen in de gesprekken die ze voeren met cliënten. Mijn rol hierbij is het voortdurend verbinden van behoeften in het werkveld en ICT. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor een stuk implementatie en communicatie.

Meer over mij:

Van 2007 tot en met 2014 ben ik werkzaam geweest als jeugdreclasseerder en jeugdbeschermer. In mijn werk had ik vooral te maken met jongeren. Ik ontdekte in mijn gesprekken met hen dat zij veelvuldig gebruik maakten van social media en dat daar ook een groot deel van hun leven zich afspeelde. Iets waar we in de hulpverlening nog helemaal geen aandacht voor hadden op dat moment. In 2011-2012 heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van online hulpverlening in de jeugdreclassering, als onderdeel van mijn hbo-master Pedagogiek. Dit onderzoek leverde op dat zowel de geïnterviewde jongeren, als de geïnterviewde jeugdreclasseerders, meerwaarde zagen in online hulpverlening. Voor meer informatie over dit onderzoek verwijs ik graag naar http://jeugdreclasseringonline.wordpress.com/.


In dezelfde periode heb ik samen met Wouter Bruijning http://www.mijndoelenstellen.nl gemaakt, waarin mijn visie duidelijk terug te zien is: regie bij de cliënt en de verbinding met techniek. Daar waar deze site in eerste instantie gemaakt was voor een kleine groep cliënten, bleek na korte tijd al dat vele cliënten veel baat hadden bij deze site. Ze gaven in evaluaties aan dat de site hen hielp bij het formuleren van doelen en dat ze het prettig vonden dat dit op een moment kon dat het hen uitkwam (voordeel van online hulpverlening). Dit initiatief heeft in 2012 de Bert Prinsenprijs (Nederlands Jeugdinstituut) gewonnen. In 2016 hebben we MijnDoelenStellen doorontwikkeld op basis van de ontvangen feedback. Het is nu onder andere mogelijk om een account aan te maken, waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft om voor zichzelf deadlines te stellen en hier notificaties over te ontvangen.


Door bovengenoemde ontwikkelingen werd het voor mij steeds duidelijker dat er in de jeugdzorg nog een hoop te winnen valt waar het gaat over het gebruik van techniek om hulpverlening aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de cliënten. Daarnaast kan techniek hulpverlening ook efficiënter maken, maar vooral ook leuker! Ik heb me hier hard voor gemaakt op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie waar ik werkzaam was. Dat leverde een functie op als projectleider social media bij het toenmalige Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Niet veel later ben ik als adviseur gestart bij Jeugdzorg Nederland bij het project ‘Social media in de jeugdreclassering’. In beide functies heb ik medewerkers getraind in het gebruik van social media in de hulpverlening. Daarnaast was ik medeverantwoordelijk voor implementatie en communicatie.


Een groot project dat ik momenteel ondersteun, is het bouwen van een appstore voor jeugdprofessionals met allerlei apps die hen helpen in de gesprekken die ze voeren met cliënten, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Mijn rol hierbij is het voortdurend verbinden van behoeften in het werkveld en ICT. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor een stuk implementatie en communicatie. Het verbinden van hulpverlening en techniek doe ik momenteel ook bij Quli, een online platform waar cliënten op een veilige wijze informatie kunnen delen met hun netwerk. Ik begeleid een aantal pilots waarbij ik jeugdprofessionals en cliënten train in het gebruik van Quli en met hen meedenk over hoe ze Quli kunnen inzetten in de hulpverlening.

Regelmatig geef ik trainingen en workshops aan jeugdprofessionals over het gebruik van social media in de hulpverlening. Voor verschillende organisaties heb ik een training 'chathulpverlening' verzorgd, waarbij ik de hulpverleners heb geholpen de mogelijkheden van chatten methodisch in te zetten. Tot slot blog ik regelmatig voor http://www.nieuwejeugdbescherming.nl. Voor meer informatie over mijn activiteiten verwijs ik graag naar nl.linkedin.com/in/kellydevries1/.

Kelly de Vries Kelly de Vries